Nejčastější chyby při montáži nábytku a jak se jim vyhnout

05.02.2024

Montáž nábytku může být pro někoho zábavnou výzvou, pro jiného noční můrou. Ať už jste zkušený kutil nebo začátečník, určitě oceníte rady a pomoc od odborníků. Zde jsou některé z nejčastějších chyb, které lidé dělají při montáži nábytku, a tipy, jak se jim vyhnout.

Zadní část skříně

Některé kolekce nábytku mají sololit, který se přiloží na zadní stranu a přibije se malými hřebíčky ke korpusu, jiné druhy nábytku mají sololit, který se nasune z jedné strany korpusu do připravených drážek a teprve potom se zavře některým z dílů - spodním dnem, nebo horní částí.

Jakmile sololit usadíme, je velice důležité přeměřit metrem protilehlé rohy (úhlopříčně, do kříže). Tyto dvě míry musí být stejné, aby nedošlo ke zkroucení skříně, která by potom nebyla sestavena do pravého úhlu a tím pádem by neseděla ani dvířka, ani případné šuplíky na nábytku. Teprve pokud se přesvědčíme, že tyto dvě míry jsou opravdu stejné (v náčrtu 1 označeny jako osy XX a YY), můžeme přistoupit k zatlučení hřebíčku do zadní části korpusu nábytku.

Hřebíky zatloukejme v pravém úhlu ke skříni, nesmí dojít k nežádoucímu proražení skříně. Někdy výrobce přikládá i speciální plastovou pomůcku pro správné uchycení hřebíčku, v náčrtu 2 je tato pomůcka označena kódem 0198203.

Náčrt 1 - přichycení zad skříně
Náčrt 1 - přichycení zad skříně
Náčrt 2 - návod na správně zatloukání hřebíčků
Náčrt 2 - návod na správně zatloukání hřebíčků

Panty

Při montáži nábytku, jako jsou skříně nebo komody, je důležité věnovat zvláštní pozornost správnému umístění a seřízení pantů. Panty jsou klíčové pro správné nastavení dvířek a jejich pozice.

Panty mají čtyři šroubky, které slouží k různým účelům:

  • Dva šroubky jsou určeny pro seřízení ve svislé pozici. Tyto šroubky umožňují nastavit výšku dvířek a jejich svislou polohu (v náčrtu 3 jde o první řádek)
  • Jeden šroubek je určen pro seřízení v vodorovné pozici. Tento šroubek umožňuje nastavit horizontální polohu dvířek. (v náčrtu 3 na druhém řádku)
  • Nejvzdálenější šroubek je určen pro seřízení správného lícování dvěří. Tento šroubek umožňuje nastavit, jak těsně dvířka přiléhají k sobě a od sebe. (v náčrtu 3 na posledním řádku)

Při pohledu na skříň je důležité, aby dvířka byla správně seřízena tak, aby byla v rovině s ostatními částmi nábytku a aby byla v souladu s ostatními dvířky (náčrt 3). Správné seřízení pantů je klíčové pro estetický vzhled a funkčnost nábytku. Pokud si nejste jisti, jak panty správně seřídit, neváhejte požádat o pomoc odborníka.

Náčrt 3 - seřízení pantů u skříně
Náčrt 3 - seřízení pantů u skříně

Montáž úchytů

Při montáži úchytů na nábytek je důležité postupovat opatrně, aby nedošlo ke stržení závitu. Stržení závitu může vést k poškození úchytu nebo nábytku a může být náročné na opravu. Zde jsou některé tipy, jak předejít stržení závitu při montáži úchytů.

  • Ruční utahování

Jedním z nejlepších způsobů, jak předejít stržení závitu, je utahování úchytů ručně. I když může být lákavé použít aku šroubovák pro rychlejší a snazší montáž, ruční utahování vám umožní lépe kontrolovat sílu utahování a minimalizovat riziko stržení závitu.

  • Správná velikost šroubů

Použití správné velikosti šroubů je také klíčové. Po vybalení z krabic uvidíte několik druhů šroubů a vrutů. Ty, které jsou příliš velké nebo příliš malé, mohou poškodit závit a způsobit jeho stržení. Vždy se ujistěte, že používáte šrouby doporučené výrobcem.

  • Opatrné utahování

Při utahování šroubů je důležité postupovat opatrně. Také příliš silné utahování může závit strhnout. Místo toho šrouby utahujte postupně a pravidelně kontrolujte jejich pevnost.

Dodržováním těchto tipů můžete předejít stržení závitu při montáži úchytů a zajistit, že váš nábytek bude bezpečný a stabilní.

Náčrt 4 - úchytka ke skříni
Náčrt 4 - úchytka ke skříni

Chybějící návod

Pokud nemáte při montáži návod k sestavení po ruce, třeba Vám ho snědl pes, nezoufejte. Najdete ho na stránkách prodejce. Velká databáze manuálů od různých prodejců nábytku je také k dispozici ke stažení například zde.


Čeho se dále vyvarovat?

Nedostatečná příprava

Před začátkem montáže je důležité se řádně připravit To zahrnuje přečtení návodu, připravení potřebných nástrojů a zajištění dostatečného prostoru pro práci. Mnoho lidí tuto fázi přeskočí a pak se potýká s problémy, které by se daly snadno předejít. Tématu, jak se vhodně připravit na montáž se věnuje článek zde: Jak se správně připravit na vlastní montáž nábytku?

Nesprávné použití nářadí

Použití nesprávného nářadí nebo jeho nesprávné použití může vést k poškození nábytku nebo k osobnímu zranění. Je důležité mít k dispozici správné nářadí a vědět, jak ho používat.

Nesprávné uspořádání dílů

Při montáži je důležité uspořádat si jednotlivé díly podle velikostí a před vlastní montáží si pozorně prostudovat návod. Nesprávné uspořádání dílů může vést k tomu, že nábytek nebude správně sestaven. Tipy, jak se vyvarovat chybám při montáži nábytku.

Ignorování pokynů výrobce

Pokyny výrobce jsou zde z důvodu, aby vám pomohly sestavit nábytek správně a bezpečně. Ignorování těchto pokynů může vést k nesprávné montáži a potenciálnímu poškození nábytku.

Spěch

Montáž nábytku vyžaduje čas a trpělivost. Spěchání může vést k chybám, které by se daly snadno předejít. Je důležité si na montáž vyhradit dostatek času a postupovat krok za krokem.